Copyright 2019 - Copyright © 2017 Pejabat Pendaftar

TAHUN : 1998

1. SPP Bil. 1/98 (5/3/98) : Penggunaan Kad Perakam Waktu

2. PP Bil. 1/98 (22/7/98) : Pakaian Semasa Bekerja

3. PP Bil. 2/98 (25/8/98) : Masa Rehat Minum Pagi

           

TAHUN : 1999

1. PP Bil. 1/99 (6/4/99) : Kelayakan dan Kelulusan Mengambil Cuti Rehat

2. PP Bil. 2/99 (16/7/99) : Khidmat Kaunseling Untuk Kakitangan

3. PP Bil. 3/99 (21/7/99) : Hari Keluarga BKKU

4. PP Bil. 4/99 (22/7/99) : Rawatan Kesihatan & Perubatan Doktor Pakar

5. PP Bil. 5/99 (9/12/99) : Langkah Mengawal Perbelanjaan Universiti

6. PP Bil. 6/99 (10/12/99) : Persediaan Menghadapi Pepijat Alaf Y2K

 

TAHUN : 2000

1.  PP Bil. 1/2000 (5/1/2000) : Hukuman Ke Atas Kesalahan Lalu Lintas Dalam Kampus

2.  PP Bil. 2/2000 (20/1/2000) : Pengagihan Kawasan Meletak Kenderaan

3.  PP Bil. 2/2000 (11/2/2000) : Hari Rehat Sabtu

4.  PP Bil. 3/2000 (4/4/2000) : Sistem Saluran Aduan Dalaman (SAD) Peringkat Universiti

5.  PP Bil. 4/2000 (19/6/2000) : Sistem Meletak Kenderaan Dalam Kampus

6.  PP Bil. 5/2000 (18/8/2000) : Nama Rasmi Universiti

7.  PP Bil. 6/2000 (28/8/2000) : Penggunaan Laluan Masuk Anjung Bangunan Canselori Oleh Pelajar-Pelajar

8.  PP Bil. 7/2000 (18/9/2000) : Pungutan Derma/Sumbangan

9.  PP Bil. 8/2000 (18/9/2000) : Kampus Sebagai Kawasan Bebas Rokok

10. PP Bil. 9/2000 (7/11/2000) : Penganjuran Aktiviti dan Majlis Dalam Kampus

11. PP Bil. 10/2000 (16/11/2000) : Penggunaan Bilik-Bilik Kuliah

12. PP Bil. 11/2000 (7/12/2000) : Cuti Hari Raya

 

TAHUN : 2001

1. PP Bil. 1/2001 (1/3/2001) : Pemakaian Kad Kakitangan/Kad Pelajar Dalam Kawasan Kampus

2. PP Bil. 2/2001 (5/6/2001) : Nama-Nama baru Bangunan Kolej Kediaman

3. PP Bil. 3/2001 (3/8/2001) : Penglibatan Kakitangan Dalam Politik

4. PP Bil. 4/2001 (30/11/2001) : Cuti Hari Raya

 

TAHUN : 2002

1. SPP Bil. 5/2002 (9/5/2002) : Cuti Rehat Bagi Pegawai/Kakitangan Yang Bertaraf Kontrak, Cuti Rehat Bagi Kakitangan Akademik dan Cuti Rehat Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Ijazah Lanjutan Secara Sepenuh Masa

2. PP Bil. 6/2002 (20/6/2002) : Pemakaian Nama Kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris

3. SPP Bil. 7/2002 (18/6/2002) : Panduan Penyelenggaraan Urusan Penanggungan Kerja

4. SPP Bil. 8/2002 (17/7/2002) : Tempahan Minum Bagi Mesyuarat

5. SPP Bil. 9/2002 (20/8/2002) : Cuti Gantian Kerana Bertugas Pada Hari Sabtu Minggu Pertama dan Ketiga Kepada Pensyarah-Pensyarah Yang Terlibat Mengajar di Pusat Pengajian Siswazah

6. SPP Bil. 10/2002 (23/8/2002) : Pemantauan Penggunaan Telefon Untuk Kegunaan Peribadi

7. SPP Bil. 11/2002 (11/10/2002) : Penyertaan Staf di Dalam Kursus

8. SPP Bil. 12/2002 (14/10/2002) : Pengambilan Cuti Rehat Ketua dan Timbalan Ketua Pusat Tanggungjawab

9. SPP Bil. 13/2002 (12/11/2002) : Cuti Hari Raya Aidil Fitri

 

TAHUN : 2003

1.  SPP Bil. 1/2003 (2/4/2003) : Garis Panduan Pertukaran Dalaman dan Pelaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)

2.  Pindaan SPP Bil. 1/2003 (7/4/2003) : Pindaan Surat Pekeliling Pentadbiran Bil. 1/2003

3. SPP Bil. 2/2003 (23/9/2003) : Kawalan Kepada Dokumen Sulit Agensi

4. SPP Bil. 3/2003 (13/10/2003) : Permohonan Menganjurkan dan Menghadiri Kursus & Persidangan di UPSI

5. SPP Bil. 4/2003 (6/11/2003) : Cuti Hari Raya Aidilfitri

 

TAHUN : 2004

1. SPP Bil. 1/2004 (19/1/2004) : Pindaan Hari Rehat Sabtu

2. SPP Bil. 2/2004 (3/6/2004) : Guti Gantian

3. SPP Bil. 3/2004 (2/11/2004) : Pindaan Hari Rehat Sabtu

4. SPP Bil. 4/2004 (6/12/2004) : Pakaian Batik dan Baju Melayu Bagi Pegawai Awam di Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak

5. SPP Bil. 5/2004 (19/2/2004) : Penggunaan Kepala Surat (Letterhead) Rasmi Universiti

 

TAHUN : 2005

1. SPP Bil. 1/2005 (11/1/2005) : Pindaan Hari Rehat Sabtu

2. SPP Bil. 2/2005 (15/3/2005) : Had Kelulusan Tuntutan Bayaran Balik Perbelanjaan Perubatan Untuk Kelulusan Mesyuarat Pengurusan Eksekutif (MPE)

3. SPP Bil. 3/2005 (23/6/2005) : Pelaksanaan Lima (5) Hari Bekerja Seminggu

4. SPP Bil. 4/2005 (22/7/2005) : Jadual Waktu Rehat Anjal Untuk Petugas Kaunter Berikutan Pelaksanaan Lima (5) Hari Bekerja Seminggu

5. SPP Bil. 5/2005 (30/9/2005) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan (5/10/2005 – 4/11/2005)

 

TAHUN : 2006

1. SPP Bil. 1/2006 (12/9/2006) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan 1427

2. SPP Bil. 2/2006 (12/9/2006) : Pemakaian Logo Kualiti Dalam Semua Urusan Surat Menyurat Universiti

3. SPP Bil. 3/2006 (3/10/2006) : Cuti Hari Raya Aidilfitri 2006

 

TAHUN : 2007

1. SPP Bil. 1/2007 (21/5/2007) :Pakaian Semasa Bekerja

2. SPP Bil. 2/2007 (10/9/2007) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan (13 September - 12 Oktober 2007)

 

TAHUN : 2008

1. SPP Bil. 1/2008 (02/01/2008) : Tindakan Dan Amaran Pentadbiran Terhadap Pegawai Berprestasi Rendah Dan Pegawai Bermasalah

2. SPP Bil. 2/2008 (05/01/2009) : Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan : Peraturan Melaporkan Aduan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyiasatan

3. SPP Bil. 3/2008 (05/01/2009) :Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Di Pejabat

4. SPP Bil. 4/2008 (05/01/2009) : Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan : Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja

5. SPP Bil. 5/2008 (16/05/2008) : Peraturan Kawalan Kunci Keselamatan

6. SPP Bil. 6/2008 (25/08/2008) : Syarat Pemilihan Pusat Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)

7. SPP Bil. 7/2008 (02/09/2008) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

 

TAHUN 2009

1. SPP Bil. 1/2009 (26/02/2009) : Peraturan Menanggung Tugas Bagi Kakitangan Akademik Yang Memegang Jawatan Pentadbiran

2. SPP Bil. 2/2009 (10/02/2009) : ”Time Off”

3. SPP Bil. 3/2009 (10/02/2009) : Cuti Gantian Kerana Bertugas Pada Hari Sabtu Untuk Pensyarah-pensyarah Yang Terlibat Mengajar Di Institut Pengajian Siswazah

4. SPP Bil. 4/2009 (18 Jun 2009) : Peraturan Mengetik Kad Perakam Waktu (Kad Pekerja) Bagi Kakitangan UPSI

5. SPP Bil. 5/2009 : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

 

TAHUN 2010

1. SPP Bil. 1/2010 (15 Februari 2010) : Garis Panduan Pelaksanaan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja 

2. SPP Bil. 2/2010 (13 Mei 2010) : Cuti Gantian Kakitangan Bukan Akademik Kumpulan Pengurusan Dan Profesional

3. SPP UPSI BIL. 3 TAHUN 2010 (15 Februari 2010) (BATAL) : Garis Panduan Kelayakan Tuntutan Elaun Makan/ Harian Dan Bayaran Lebih Masa Semasa Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Pejabat 

4. SPP Bil. 4/2010 (6 Ogos 2010) :  Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

 

TAHUN 2011

1. SPP Bil. 1/2011 (17 Januari 2011) : Waktu Bekerja Kakitangan Akademik

2. SPP Bil. 2/2011 (25 Januari 2011) : Pematuhan Peraturan Cuti Kakitangan

3. SPP Bil. 3/2011 (25 April 2011) : Garis Panduan Pemberian Elaun Motosikal Kepada Pengawal Keselamatan Dan Pembantu Am Pejabat

4. SPP Bil. 4/2011 (4 Mei 2011) : Kemudahan Cuti Bersalin Dan Cuti Isteri Bersalin Bagi Tutor (DA41)

5. SPP Bil. 5/2011 (1 Jun 2011) : Syarat Dalaman Bagi Pengesahan Dalam Jawatan Kakitangan UPSI

6. SPP Bil. 6/2011 (4 Julai 2011) : Kemudahan Cuti Bersalin Dan Cuti Isteri Bersalin Bagi Tutor (DA41)

7. SPP Bil. 7/2011 (11 Julai 2011) : Garis Panduan Pelaksanaan Penolakan Cuti Rehat Secara Automatik Bagi Kehadiran Yang Tiada Rekod Masuk Dan Keluar

8. SPP Bil. 8/2011 (30 Julai 2011) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

9. SPP Bil. 9/2011 (21 September 2011) : Kemudahan Kad Nama (Business Card)

10.SPP Bil. 10/2011 (01 November 2011) : Pindaan Pelaksanaan Kemudahan Kad Nama (Business Card)

 

TAHUN 2012

1. SPP Bil. 1/2012 (05 Januari 2012) : Cuti Gantian Kakitangan Akademik Bertugas Mengajar Pada Hari Sabtu

2. SPP Bil. 2/2012 (19 Julai 2012) : Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

3. SPP Bil. 3/2012 (14 Disember 2012) : Garis Panduan Pengurusan Dan Pentadbiran Fakulti

 

TAHUN 2013

1. SPP Bil. 1/2013 (11 Januari 2013) : Pindaan Garis Panduan Pelaksanaan Penolakan Cuti Rehat Secara Automatik Bagi Kehadiran Yang Tiada Rekod Masuk Dan Keluar

2. SPP Bil. 2/2013 (1 Februari 2013) : Syarat-syarat Pengesahan Dalam Jawatan Kakitangan UPSI

3. SPP Bil. 3/2013 (1 April 2013) : Garis Panduan Mengenai Peraturan Berkaitan Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit Di Bawah Perintah Am 15 Bab C - Sijil Sakit Doktor Swasta

4. SPP Bil. 4/2013 (4 September 2013) : Pemanjangan Pemakaian SPP UPSI Bil6 Tahun 2011 : Kemudahan Cuti Bersalin dan Cuti Isteri Bersalin Kepada Staf Skim Akademik Lantikan Universiti

5. SPP Bil. 5/2013 (13 Disember 2013) : Peraturan Kehadiran Ke Pejabat Staf UPSI

 

TAHUN 2014

 

TAHUN 2015

 1. SPP Bil. 1/2015 (04 Februari 2015) : Garis Panduan Kemudahan Perubaan (Sara Ubat) Kakitangan UPSI

 

TAHUN 2016

1. SPP Bil. 1/2016 (13 Jun 2016) : Garis Panduan Urusan Tuntutan Pembayaran Balik Pembelian Kasut

2. SPP Bil. 2/2016 (19 Oktober 2016) : Pemakaian Kad Kakitangan / Pelajar Di Dalam Kawasan Kampus

3. SPP Bil. 3/2016 (1 November 2016) : Garis Panduan Cuti Gantian Pegawai UPSI

 

TAHUN 2017

 1. SPP Bil. 1/2017 (11 Mei 2017) : Penstrukturan Semula Struktur Organisasi UPSI

 2. SPP Bil. 2/2017 (12 September 2017) : Makluman Mengenai Pindaan Tarikh Awal Muharam (Maal Hijrah) Bagi Tahun 2017

 3. SPP Bil. 3/2017 (12 September 2017) : Perubahan Gelaran Jawatan Timbalan Dekan Fakulti Univerisi Pendidikan Sultan Idris

 

TAHUN 2018

1. SPP Bil. 1/2018 (29 Mac 2018) : Kemudahan Cuti Umrah

2. SPP Bil. 2/2018 (29 Mac 2018) : Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam

3. SPP Bil. 3/2018 (12 April 2018) : Pelaksanaan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)

4. SPP Bil. 4/2018 (12 April 2018) : Pelaksanaan Dasar Pemisah Dalam Perkhidmatan Awam

5. SPP Bil. 5/2018 (12 April 2018) : Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung

6. SPP Bil. 6/2018 (12 April 2018) : Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan

7. SPP Bil. 7/2018 (27 April 2018) : Hari Kelepasan Am Tambahan Sempena Hari Mengundi Bagi Pilihanraya Umum Ke-14   

8. SPP Bil.8/2018 (17 Ogos 2018) : Arahan Pelaksanaan Pengisytiharan Kepentingan Dalam Mesyuarat

9. SPP Bil.9/2018 (28 Ogos 2018) : Garis Panduan Mengenai Peraturan Melaksanakan Pekerjaan Luar UPSI. (lampiran)

 logo baru     logo rasmi 20 tahun       upsi no.1 pendidikan

Who's Online

Kami mempunyai 7 pengunjung dan tiada ahli dalam talian

Kemaskini terakhir [date] © Hakcipta 2016 Universiti Pendidikan Sultan Idris
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 0-4595429  

[Dasar Privasi] [Dasar Keselamatan] [Penafian] 

 

LOGO MS ISO 90012008

Hubungi Kami

Pejabat Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Canselori
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim,
Perak, Malaysia

Tel: 05 450 6444
Fax: 05 459 5429
E-mail : pendaftar@upsi.edu.my